bookdepository.co.uk

joi, 27 ianuarie 2011

Heidegger, Gagarin şi noi

Ceea ce e admirabil în explorarea lui Gagarin nu e desigur magnificul său număr de Luna-Park, care a impresionat mulţimile; nici performanţa sportivă realizată, mergând mai departe decât ceilalţi, bătând toate recordurile de înălţime şi de viteză. Ceea ce contează mai mult este deschiderea probabilă asupra noilor cunoştinţe şi a noilor posibilităţi tehnice, este curajul şi virtuţile personale ale lui Gagarin, este ştiinţa care a făcut posibilă explorarea şi tot ceea ce aceasta a presupus, la rândul ei, în materie de spirit de abnegaţie şi de sacrificiu. Dar ceea ce poate contează cel mai mult este faptul de a fi părăsit Locul. Pentru un ceas, un om a existat în afara oricărui orizont - totul era cer în jurul său, mai exact, totul era spaţiu geometric.
Emmanuel Levinas

Luat din: E. Levinas - Dificila libertate, ed. Hasefer, 1999, pg.287.